8 Haziran, Perşembe - 2023

Gösterilecek bir içerik yok

Zulm hêrsê merdiman gird keno (II)

Di roja 9ê nîsana 2001î de bi tang û top û çekanê herî giranan şeweqê sibayî de bi ser keyeyê min de girot. Bi yê çek û cebilxanê xo yê herî giranan waştê ma çimê şarî de sucdar nîşan bidê. Ma 6 mamosteyî û bi desan kesî ameyî binçimkerdiş. Verê çimanê gedeyanê ma de ma erdo kerdî derg, bi lingan da ma ro, fekê lûleyê çekanê xo na sereyê ma ser o. Yanî îşkenceyê ma di zerreyê keyeyanê ma de, verê çimanê gedeyanê ma de dest pêkerd.

Di girtekê ro gêrayîşê keyeyê min de çeka bi lûleyê dergî ke mîyan de zaf malzeme û nuşteyî û kitêbî fina ke keyeyê min de vîra bî nuştbî û waştê ke ez îmze bikerî. Qabê îmzekerdişê yê girtekî îşkenceyo ke keye de dest pêkerd 10 rojî verdewam kerd.

Bi sere de badê 10 rojan îfadeyo ke qabê min hedre kerdbî waştê ez çim girotî û nêwanî îmze bikerî. Ez kewtbî çalakîya grevê vêşanî. Girotişê ma mîyanê şarê Şirnexî de veng dabî û mîyanê şarî de acizî virazîyabî. Bi sayeyê paştîdayîşê şarê Şirnexî û xoverdayîşê xo belkî ez kiştiş ra xelesîya, la ez nêşika lîngan xoser vinderî. Min ne girtek û ne zî îfade îmze kerd. Ez û hevalê min vetî ver mehkema.

Xayeyê înan a bî ke di şexsê ma de muxalefeto civakî yo ke Şirnex de virazîyo bifetesnê û tesfîye bikerê. Loma ma merhaba dabî kamî heme ma ya girêdabî. Dosyaya ma gird kerdbî. 33 kesî ra pêk amêyene. Hemey ke ma dir amebî binçimkerdiş. Badê 10 rojanê bi îşkenceyanê giranan wexto ke ma berdî adlîye ver mehkeme şarê Şirnexî bi hezaran kes verê adlîye de kom bî û ro ma wayîr vejîya. Çîyo ke serdestanê Şirnexî waştbî pêk nêame. Ters û bêvengkerdişê înan bi sernêkewt. Hêrsê şarê Şirnexî ters û xov û zilmê înan şikna. Bi kilmî ma binnêkewtî, ê binkewtî. Loma ez her tim şarê Şirnexî bi hurmet vîr arena.

Di mehkeme de 6 tera mamosteyî ma 10 kesî ameyî hefskerdiş. Dosyaya ma şawit Mehkemeya Asayîşî ya Dewlete (DGM) ya Amedî. Ma 10 rojî hefsê Şirnexî de mendî, pey ra ma sewqê hefsê Mêrdînî kerdî. Rojnamevano namdar Celal Başlangiçî nê qewemnayê Şirnexî yê bêhiqûq û bêedaletî binê nameyê “Şirnak Cumhurîyetî” de di rojnameyê Radîkalî de nuştî.

Menga nîsana 2001î de wexto ke ez ameya girotiş, hevala min û 3 gedeyê min ê 4, 6 û 11 serre yî tenê mendî. Wexto ke ez hefsê Şirnexî ra rêşawit hefsê Mêrdînî êy ke şîy Amed verê malbatê min. Hevala min û gedeyê min her hefte qabê vînayîşê min Amed ra ameyê Mêrdîn. Badê 3 mengî ma heme tehlîye bîyî. Ma 6 mamosteyî mişextê 6 şaristanan bîyî. Şaristanê Sînopî barê min kewtbî. Min verê xo şa Sînop, ez şîya Sînop. Gedeyê min û hevala min di Amed de mendî. Ma bi qasê 5 serrî yewbînan ra dûrî mendî. Di binçim kerdiş ra heta peynîyê mi şextbîyayîşê ma bi malbatî zaf dej û trajedîyê bi êş û janî vînayî. Ez qabê ke qarşî bêhiqûqîyan û neheqîyan bêveng nêmenda, hewce bî ez biameyêne xelatkerdiş. La ez û malbatê xo bi bêhiqûqî û neheqîya herî gird û herî bêexlaqîye ra rî bi rî mendî. Gedeyê min 5 serrî bê babî mendî. Şadî û bextewarîya înan, hêvî û bendewarîya înan ya herî muhîme gedetîya înan amî diznayîş.

DGMyî badê 4 serran qeneat kerd ke ro ma neheqî ameya kerdiş û ma heme berat kerdî. Yanî 4 serrî badê joy DGMyî ma ra vat “pardon”. Ya neheqî û zilmo ke cuyayîşê ma serûbino kerd û 5 serrî ezab bi ma da antiş bi “pardon” nêqedîyeno. Yê birînê xoreyî de bîyê a ono birehetî baş nêbenê. Heta înanê ke no zilm ro ma kerd hesab nêdê ez û malbatê xo nê pergalî efû nêkenê. Ez efû bikerî ke gedeyê min înan efû nêkenê.

Badê 21 serrî, serra 2022, menga hezîrane û Amed

Fina ke yeno zanayîş di serra 2016î de hewlê derbeyêke virazîya. Erdoganî nê hewlê darbeyê xo rê fina “lutfê homayî” vîna û bi hezaran karker û karmendê kurdî îxrac kerdî. Ez zî ê bi hezaran kesî ra yew a. Di serra 2016î de 29ê citmenge de 22 serrîya mamostetîya xo de îxrac bîya. Badê ke ez îxrac bîya min dest bi rojnamegerî kerd. Di roja 8ê hezîrane de şeweqê sodirî de bi gurmînî ya berê keyeyê ma hişyar bî. Polêsan bi ser keyeyê ma de girotbî. Di qerarê rogêrayîş û binçimkerdişî de sedem çîyo nêamebî nuştiş. Badê ke ez kerda qereqol û min hevalê xo yê rojnamevanî vînayî min fam kerd ke ena ray ez bîya “terorîst rojnamevan” yanî rojnamevano terorîst. Heke ena ray ez bîya rojnamevano terorîst, dêmekî min raynê çîyo baş kerdo, xebata başe kerda. Heke raynê hesabê min giran bîyo, dêmekî min raynê qabê aştî, heq û hiqûqî, qabê demokrasî û ya herî muhîme, qabê şarê xo xebatêka raşt û weşe kerda. Di bin hukumdarîya xirabe û zuran de min nêçîrvanîya başîye û heqîqetî kerda. Loma raynê hesabê min giran bîyo. Nê welatî de heme xirabî û niheqî serbest ê, la nuştiş û vatişê înan qedexe yo. Min bi nuştiş û vatişê nê xirabî û niheqîyan hesabê xo giran kerd.

Heke ti kurdo mixalîf bê ti çi kar kenê bike, ti terorîst ê. Coka sera hewtayê kurdan terorîst ê. Ma 21 rojnamevanî amebî binçimkerdiş. Ma 8 rojî binê çimî de mendî, yew pers ma ra nê persa. Ma nêzana ke sucê ma çi yo. Badê 8 rojan ma vetî verê dozgerî, aye zî sucê ma ma ra nêvat. Tay persê elewatî yê ke derbarê karê ma yê rojnamegerî de hewce bî qet ma ra nêamebî persayîş ma ra persayî. 21 rojnamevanan ra ma 16 rojnamevanî girotî û eştî hefs. 6 mengî yo ma di hefsê ewlehîya berz yê hûmara 1. û 2. de manenê. Hemay ke dosya ser o qerarê limitişî dewam keno û angaştname nêamo nuştiş û hemay ke ma nêzanê suc û qebehetê ma çi yo. La qabê ke ma hefsanê ewlehîya berzan de yenê girotiş, ma zanê ke ma merdimê zaf tahlukeyin ê.

Belê, ro goreyê 2001î rolê min nêbedelîyo, maxlasê mi zî nêbedelîyo. Ez reyna “terorîst” û reyna mehkûm a. La profîlê zîyaretkaranê min de bedelnayîşê zaf muhîmî estê. Gedeyê qicê 2001î bîyê gird û kamil bîyê. Ê zî bîyê maye. Bîyê qewetê paştîya min…

Naveroka berê
Naveroka ya piştî vê

Zulm hêrsê merdiman gird keno (II)

Di roja 9ê nîsana 2001î de bi tang û top û çekanê herî giranan şeweqê sibayî de bi ser keyeyê min de girot. Bi yê çek û cebilxanê xo yê herî giranan waştê ma çimê şarî de sucdar nîşan bidê. Ma 6 mamosteyî û bi desan kesî ameyî binçimkerdiş. Verê çimanê gedeyanê ma de ma erdo kerdî derg, bi lingan da ma ro, fekê lûleyê çekanê xo na sereyê ma ser o. Yanî îşkenceyê ma di zerreyê keyeyanê ma de, verê çimanê gedeyanê ma de dest pêkerd.

Di girtekê ro gêrayîşê keyeyê min de çeka bi lûleyê dergî ke mîyan de zaf malzeme û nuşteyî û kitêbî fina ke keyeyê min de vîra bî nuştbî û waştê ke ez îmze bikerî. Qabê îmzekerdişê yê girtekî îşkenceyo ke keye de dest pêkerd 10 rojî verdewam kerd.

Bi sere de badê 10 rojan îfadeyo ke qabê min hedre kerdbî waştê ez çim girotî û nêwanî îmze bikerî. Ez kewtbî çalakîya grevê vêşanî. Girotişê ma mîyanê şarê Şirnexî de veng dabî û mîyanê şarî de acizî virazîyabî. Bi sayeyê paştîdayîşê şarê Şirnexî û xoverdayîşê xo belkî ez kiştiş ra xelesîya, la ez nêşika lîngan xoser vinderî. Min ne girtek û ne zî îfade îmze kerd. Ez û hevalê min vetî ver mehkema.

Xayeyê înan a bî ke di şexsê ma de muxalefeto civakî yo ke Şirnex de virazîyo bifetesnê û tesfîye bikerê. Loma ma merhaba dabî kamî heme ma ya girêdabî. Dosyaya ma gird kerdbî. 33 kesî ra pêk amêyene. Hemey ke ma dir amebî binçimkerdiş. Badê 10 rojanê bi îşkenceyanê giranan wexto ke ma berdî adlîye ver mehkeme şarê Şirnexî bi hezaran kes verê adlîye de kom bî û ro ma wayîr vejîya. Çîyo ke serdestanê Şirnexî waştbî pêk nêame. Ters û bêvengkerdişê înan bi sernêkewt. Hêrsê şarê Şirnexî ters û xov û zilmê înan şikna. Bi kilmî ma binnêkewtî, ê binkewtî. Loma ez her tim şarê Şirnexî bi hurmet vîr arena.

Di mehkeme de 6 tera mamosteyî ma 10 kesî ameyî hefskerdiş. Dosyaya ma şawit Mehkemeya Asayîşî ya Dewlete (DGM) ya Amedî. Ma 10 rojî hefsê Şirnexî de mendî, pey ra ma sewqê hefsê Mêrdînî kerdî. Rojnamevano namdar Celal Başlangiçî nê qewemnayê Şirnexî yê bêhiqûq û bêedaletî binê nameyê “Şirnak Cumhurîyetî” de di rojnameyê Radîkalî de nuştî.

Menga nîsana 2001î de wexto ke ez ameya girotiş, hevala min û 3 gedeyê min ê 4, 6 û 11 serre yî tenê mendî. Wexto ke ez hefsê Şirnexî ra rêşawit hefsê Mêrdînî êy ke şîy Amed verê malbatê min. Hevala min û gedeyê min her hefte qabê vînayîşê min Amed ra ameyê Mêrdîn. Badê 3 mengî ma heme tehlîye bîyî. Ma 6 mamosteyî mişextê 6 şaristanan bîyî. Şaristanê Sînopî barê min kewtbî. Min verê xo şa Sînop, ez şîya Sînop. Gedeyê min û hevala min di Amed de mendî. Ma bi qasê 5 serrî yewbînan ra dûrî mendî. Di binçim kerdiş ra heta peynîyê mi şextbîyayîşê ma bi malbatî zaf dej û trajedîyê bi êş û janî vînayî. Ez qabê ke qarşî bêhiqûqîyan û neheqîyan bêveng nêmenda, hewce bî ez biameyêne xelatkerdiş. La ez û malbatê xo bi bêhiqûqî û neheqîya herî gird û herî bêexlaqîye ra rî bi rî mendî. Gedeyê min 5 serrî bê babî mendî. Şadî û bextewarîya înan, hêvî û bendewarîya înan ya herî muhîme gedetîya înan amî diznayîş.

DGMyî badê 4 serran qeneat kerd ke ro ma neheqî ameya kerdiş û ma heme berat kerdî. Yanî 4 serrî badê joy DGMyî ma ra vat “pardon”. Ya neheqî û zilmo ke cuyayîşê ma serûbino kerd û 5 serrî ezab bi ma da antiş bi “pardon” nêqedîyeno. Yê birînê xoreyî de bîyê a ono birehetî baş nêbenê. Heta înanê ke no zilm ro ma kerd hesab nêdê ez û malbatê xo nê pergalî efû nêkenê. Ez efû bikerî ke gedeyê min înan efû nêkenê.

Badê 21 serrî, serra 2022, menga hezîrane û Amed

Fina ke yeno zanayîş di serra 2016î de hewlê derbeyêke virazîya. Erdoganî nê hewlê darbeyê xo rê fina “lutfê homayî” vîna û bi hezaran karker û karmendê kurdî îxrac kerdî. Ez zî ê bi hezaran kesî ra yew a. Di serra 2016î de 29ê citmenge de 22 serrîya mamostetîya xo de îxrac bîya. Badê ke ez îxrac bîya min dest bi rojnamegerî kerd. Di roja 8ê hezîrane de şeweqê sodirî de bi gurmînî ya berê keyeyê ma hişyar bî. Polêsan bi ser keyeyê ma de girotbî. Di qerarê rogêrayîş û binçimkerdişî de sedem çîyo nêamebî nuştiş. Badê ke ez kerda qereqol û min hevalê xo yê rojnamevanî vînayî min fam kerd ke ena ray ez bîya “terorîst rojnamevan” yanî rojnamevano terorîst. Heke ena ray ez bîya rojnamevano terorîst, dêmekî min raynê çîyo baş kerdo, xebata başe kerda. Heke raynê hesabê min giran bîyo, dêmekî min raynê qabê aştî, heq û hiqûqî, qabê demokrasî û ya herî muhîme, qabê şarê xo xebatêka raşt û weşe kerda. Di bin hukumdarîya xirabe û zuran de min nêçîrvanîya başîye û heqîqetî kerda. Loma raynê hesabê min giran bîyo. Nê welatî de heme xirabî û niheqî serbest ê, la nuştiş û vatişê înan qedexe yo. Min bi nuştiş û vatişê nê xirabî û niheqîyan hesabê xo giran kerd.

Heke ti kurdo mixalîf bê ti çi kar kenê bike, ti terorîst ê. Coka sera hewtayê kurdan terorîst ê. Ma 21 rojnamevanî amebî binçimkerdiş. Ma 8 rojî binê çimî de mendî, yew pers ma ra nê persa. Ma nêzana ke sucê ma çi yo. Badê 8 rojan ma vetî verê dozgerî, aye zî sucê ma ma ra nêvat. Tay persê elewatî yê ke derbarê karê ma yê rojnamegerî de hewce bî qet ma ra nêamebî persayîş ma ra persayî. 21 rojnamevanan ra ma 16 rojnamevanî girotî û eştî hefs. 6 mengî yo ma di hefsê ewlehîya berz yê hûmara 1. û 2. de manenê. Hemay ke dosya ser o qerarê limitişî dewam keno û angaştname nêamo nuştiş û hemay ke ma nêzanê suc û qebehetê ma çi yo. La qabê ke ma hefsanê ewlehîya berzan de yenê girotiş, ma zanê ke ma merdimê zaf tahlukeyin ê.

Belê, ro goreyê 2001î rolê min nêbedelîyo, maxlasê mi zî nêbedelîyo. Ez reyna “terorîst” û reyna mehkûm a. La profîlê zîyaretkaranê min de bedelnayîşê zaf muhîmî estê. Gedeyê qicê 2001î bîyê gird û kamil bîyê. Ê zî bîyê maye. Bîyê qewetê paştîya min…

Naveroka berê
Naveroka ya piştî vê