29 Mayıs, Pazartesi - 2023

Gösterilecek bir içerik yok

Zîndanê Amedî de tarîx nusîya

Ne kêm ne kî zêde, çîyo ke 21 serrîyo şarî hukumatê AKPyî ra dîyo werte der o. Dîktatorîya AKPyî ciwîyayîsê cenîyan ra heta perwerdeyî xeylê çî ser o tesîr kerd. Nê 21 serrî de roz bi roz qom bî feqir. Teyna vesanîye nê, xizanîye kî xorî bî. Nî weçinitisan de çîyo ke vejîya werte, vesanîye her ca de çîn a, ya kî şar goreyê naye rey nêdano. Na dîktatorîye dewizan dest de tewa nêverda. Hete ra bendî yenê virastene, hetê bînî ra kî madenî. Onca jê virênî dewizî hîn goreyê xo besenêkenê wareyan bîyarê kar ardene. Sukanê pîlan de kî ciwîyayîsode senî esto werte der o. Hete ra vesanîye, hetê ra êndî jê virênî kar çîn o, hetê bînî ra kî gune yew çêyî de 3-4 kes bigurîyo ke besebikerê biciwîyê.

Nika ma kî demê weçinitisan de nîyada, zorvajîya AKPyî vînenîme. Nêverdayî gurenayîsê weçinitisan goreyê wastene bêrê kerdene. Hukumatê AKP-MHPyî weçinitis ra ave bi hêrişanê xo, xeylê kes guret binê çimî. Naca de, nê rojnameyî de xeylêk reyî faşîzmê AKPyî amayî ziwanardene. En jêde kî nî 8 serranê peyênan de lej ra heta qirkerdene, şarî ser o zorvajîyade pîle virazîyaye. Demê weçinitisî û roza reydayene kî AKP karî ser o bî. Reyî vurnayî, reyê bi hazaran kesan qebûl nêkerdî, onca homara kamcî partî çixaş rey gureto vurnaye.

Dûstê honde hêrîşan de şarê Vakûrê Kurdistanî nî weçinisan de bi reyanê xo rengê xo eskera kerd. Partîya Çep a Keske nê demê kilmî û binê honde hêrîşan de onca kî şarî ra poşt guret. Tayê cayan de beno ke kêm mende, hama onca kî dûstê faşîzmî de vindertis, şarî ra poşt guretene kî zaf muhîm a.

Xo ra zonîme verra na het Tirkîya de weçinitisî hîn rehet nêvêrenê. Qalê demokrasî qeyta nêbeno. Onca nî weçinitisan de kî vînenîme her hetî de serva ke faşîzm serbikuyo xeylê gurîyayê. Faşîzm kî, dîktatorî ke dîna ser o estê. Her waxt kî raya jê jubîn ser o şîyayê. Rîyê faşîzmî teyna kurdî nê, naye ra ave kî dîna ser o dûgelanê ciya ciya de qom ciwîyayo. Heta roza ewroyêne faşîzm û kesê ke naye danê ramitene ebi xo nêşîyayî. Coka çixaş merdene, tengîye bîya, dûstê naye de kî vindertis, verra ci vejîyayîş bîyo.

Verra faşîzmî demê Lejê Dîna yê Diyinî de têkoşînode pîl ame dayene. Nê demî de kom bi kom ebi hazaran însonî ameyî qetilkerdene. Verra nê faşîzmî cenîyan kî bêveng nêmendî. Demê nê lejî de Îspanya de verra Francoyî têkoşînode pîl ama dayene. Virnîya nê têkoşînî de cenîyan ca guret. Kam ke dest ra çik amo o kerdo. Nî cenîyan ra jûye kî Sereka Partîya Komunîste Dolores Îbarrurî ya. Ebi vengê xo ya, ebi çekuyanê xo, qomî rê hem bîya omid hem kî bîya çêberê xoverdayene. Qeseyê “ser lingan de merdene, çokan ser ciwiyayîs ra rind o” nê xoverdayîşî de bîyo sembol û qewetê cenîyan.

Cenî waxto ke erzenê xover, têkoşîn danê, bi na raya ke muhîmîya xoverdayene zonenê. Nika qese, xoverestene mana danê ciwîyayîsê însonî. Bi ju qeseyî, bi ju çekûye beno ke vîndîkerdena nê faşîzmî destcikena.

Ma ke nika parlamentoyê newî de nîya da vînenîme ke nîjadperestan ra heta dismenanê cenîyan bî pir. Na tarîya ke wazenê jêdena axme bikerê, virnîya na tarî de vatisê cenîyan kî esto. Ne qeseyê xo vatene ra, ne zî dûstê nê zîhnîyetê tarî de vindertis ra dur mevinderê. Xo ra serranê peyênan verra zilm û zorvajîya AKPyî en jêde cenîyan est xo ver, en jêde cenîyan kuçeyan de têkoşîn da.

Coka ewro çitur ke nêwazenê nameyê cenîyan a tewa bibo, meste eke dest ra ame cenîyan ser, her xiravîya xo kenê. Serva cenîyan û domanan wazenê bi xo qerar bidê, cenî kî nê qerarî bîyarê ca. Lejê Dîna yê Diyinî de çitur ke cenîyan verra qirkerdene vejîyayî, ewro kî pêro netewan ra cenîyî besekenê pîya dûstê zîhnîyetê AKPyî û wertaxaneyê ci vinderê.

Weçinitisê 14ê Gulane verd ra. Nika weçinitisan de dora diyin a. Xo vîrra mekerîme, verra faşîzmî, verra dîktatorîye gunê her waxt her ca de têkoşîn bêro dayene. Beno ke na reya diyine de virnîya hukumdarîya Erdoganî yena guretene. Hama çik beno va bibo, zîndanê Amedî de Sakîne Cansize çitur mende, nêameye çokanê xo ser, çitur verra teslîmîyetî Îbrahîm Kaypakkayayî bi xoverdayîş û çekanê xo yê destan nuşto, çitur ke çaran bir adirê lesa xo ya tarîya zîndanî roşt kerd, ewro kî verra honde zorvajîye mîrasê têkoşînî ma pêronî ra bibo bingeyê omidî.

Zîndanê Amedî de tarîx nusîya

Ne kêm ne kî zêde, çîyo ke 21 serrîyo şarî hukumatê AKPyî ra dîyo werte der o. Dîktatorîya AKPyî ciwîyayîsê cenîyan ra heta perwerdeyî xeylê çî ser o tesîr kerd. Nê 21 serrî de roz bi roz qom bî feqir. Teyna vesanîye nê, xizanîye kî xorî bî. Nî weçinitisan de çîyo ke vejîya werte, vesanîye her ca de çîn a, ya kî şar goreyê naye rey nêdano. Na dîktatorîye dewizan dest de tewa nêverda. Hete ra bendî yenê virastene, hetê bînî ra kî madenî. Onca jê virênî dewizî hîn goreyê xo besenêkenê wareyan bîyarê kar ardene. Sukanê pîlan de kî ciwîyayîsode senî esto werte der o. Hete ra vesanîye, hetê ra êndî jê virênî kar çîn o, hetê bînî ra kî gune yew çêyî de 3-4 kes bigurîyo ke besebikerê biciwîyê.

Nika ma kî demê weçinitisan de nîyada, zorvajîya AKPyî vînenîme. Nêverdayî gurenayîsê weçinitisan goreyê wastene bêrê kerdene. Hukumatê AKP-MHPyî weçinitis ra ave bi hêrişanê xo, xeylê kes guret binê çimî. Naca de, nê rojnameyî de xeylêk reyî faşîzmê AKPyî amayî ziwanardene. En jêde kî nî 8 serranê peyênan de lej ra heta qirkerdene, şarî ser o zorvajîyade pîle virazîyaye. Demê weçinitisî û roza reydayene kî AKP karî ser o bî. Reyî vurnayî, reyê bi hazaran kesan qebûl nêkerdî, onca homara kamcî partî çixaş rey gureto vurnaye.

Dûstê honde hêrîşan de şarê Vakûrê Kurdistanî nî weçinisan de bi reyanê xo rengê xo eskera kerd. Partîya Çep a Keske nê demê kilmî û binê honde hêrîşan de onca kî şarî ra poşt guret. Tayê cayan de beno ke kêm mende, hama onca kî dûstê faşîzmî de vindertis, şarî ra poşt guretene kî zaf muhîm a.

Xo ra zonîme verra na het Tirkîya de weçinitisî hîn rehet nêvêrenê. Qalê demokrasî qeyta nêbeno. Onca nî weçinitisan de kî vînenîme her hetî de serva ke faşîzm serbikuyo xeylê gurîyayê. Faşîzm kî, dîktatorî ke dîna ser o estê. Her waxt kî raya jê jubîn ser o şîyayê. Rîyê faşîzmî teyna kurdî nê, naye ra ave kî dîna ser o dûgelanê ciya ciya de qom ciwîyayo. Heta roza ewroyêne faşîzm û kesê ke naye danê ramitene ebi xo nêşîyayî. Coka çixaş merdene, tengîye bîya, dûstê naye de kî vindertis, verra ci vejîyayîş bîyo.

Verra faşîzmî demê Lejê Dîna yê Diyinî de têkoşînode pîl ame dayene. Nê demî de kom bi kom ebi hazaran însonî ameyî qetilkerdene. Verra nê faşîzmî cenîyan kî bêveng nêmendî. Demê nê lejî de Îspanya de verra Francoyî têkoşînode pîl ama dayene. Virnîya nê têkoşînî de cenîyan ca guret. Kam ke dest ra çik amo o kerdo. Nî cenîyan ra jûye kî Sereka Partîya Komunîste Dolores Îbarrurî ya. Ebi vengê xo ya, ebi çekuyanê xo, qomî rê hem bîya omid hem kî bîya çêberê xoverdayene. Qeseyê “ser lingan de merdene, çokan ser ciwiyayîs ra rind o” nê xoverdayîşî de bîyo sembol û qewetê cenîyan.

Cenî waxto ke erzenê xover, têkoşîn danê, bi na raya ke muhîmîya xoverdayene zonenê. Nika qese, xoverestene mana danê ciwîyayîsê însonî. Bi ju qeseyî, bi ju çekûye beno ke vîndîkerdena nê faşîzmî destcikena.

Ma ke nika parlamentoyê newî de nîya da vînenîme ke nîjadperestan ra heta dismenanê cenîyan bî pir. Na tarîya ke wazenê jêdena axme bikerê, virnîya na tarî de vatisê cenîyan kî esto. Ne qeseyê xo vatene ra, ne zî dûstê nê zîhnîyetê tarî de vindertis ra dur mevinderê. Xo ra serranê peyênan verra zilm û zorvajîya AKPyî en jêde cenîyan est xo ver, en jêde cenîyan kuçeyan de têkoşîn da.

Coka ewro çitur ke nêwazenê nameyê cenîyan a tewa bibo, meste eke dest ra ame cenîyan ser, her xiravîya xo kenê. Serva cenîyan û domanan wazenê bi xo qerar bidê, cenî kî nê qerarî bîyarê ca. Lejê Dîna yê Diyinî de çitur ke cenîyan verra qirkerdene vejîyayî, ewro kî pêro netewan ra cenîyî besekenê pîya dûstê zîhnîyetê AKPyî û wertaxaneyê ci vinderê.

Weçinitisê 14ê Gulane verd ra. Nika weçinitisan de dora diyin a. Xo vîrra mekerîme, verra faşîzmî, verra dîktatorîye gunê her waxt her ca de têkoşîn bêro dayene. Beno ke na reya diyine de virnîya hukumdarîya Erdoganî yena guretene. Hama çik beno va bibo, zîndanê Amedî de Sakîne Cansize çitur mende, nêameye çokanê xo ser, çitur verra teslîmîyetî Îbrahîm Kaypakkayayî bi xoverdayîş û çekanê xo yê destan nuşto, çitur ke çaran bir adirê lesa xo ya tarîya zîndanî roşt kerd, ewro kî verra honde zorvajîye mîrasê têkoşînî ma pêronî ra bibo bingeyê omidî.