8 Haziran, Perşembe - 2023

Gösterilecek bir içerik yok

Sima pêro wes û war bî…

Meral Ozel

Pîrê ma Sey Riza wexto ke berdo dare, vernîya înan de n minet kerdo ne kî ameyo çokan ser. Şarê kurd, domanan ra bigê heta cenîyan, gencan, kokiman pêrune eşkera meydanan de musna ke zulimkarî se kenê wa bikerê no şar tekoşîna azadîya xo ra nêtexelîyeno. Şarê kurd seba azadîya xo vernî de wayîrê kamcîn vinitişê bîyo, ewro kî bi berzkerdişê xoverdayîşê xo ya wayîrê eynî vinitişî yo. Înan vatêne sima ameyî çokan ser, hema ê bi xo ginayî war, ameyî çokan ser. Planêk kerd la tol vejîyaye.

Çina rê nîya yeno vatene, teyna serranê peyênan de kî mordem niyade ro rind vîneno. Herîşê dewlete ser kurdan de hem hetî eskerî, hem kî hetê psîkolojîkî ra yenê ramitene. Îktîdarê AKP dûste xoverdayena şarî de ge-gane planê neweyî kerdî dewre. Eskera ya kî ser guretena nê planan anê xebitnayene. Serva asîmîlasyon, serva qirkerdene, kok ra werte ra wedardayena şarê kurd îktîdar pêro ray û olaxan de vejîno werte. Tewr zêde cenî û gencî hedef girewtî. Ancîna Vakurî ra heta Rojawa û Başûrî seba vurnayena demografîye xebitîyenê. Kultirî heta ziwan pêro binê nê hêrîşan der ê. Seba nê polîtîkayan çe bi çe fetelîyenê, game bi game domanan, gencan, cenîyan pêro kome hedef gênê. Mekteban de, cayê karî de, teber de, nêweşxane de jû merdim kotî der o gurekarê lejê taybetî uca der ê.
Hem cenîyan, hem kî gencan ser o bi nê polîtîkayan zêde kay kerd. Hema se kenê wa bikerê, beno ke şarê kurd tenê dirbete girewte, la reyna zî no şar raya xo de, înan ke na raye kerda ra rêça înan de sono. 8ê Adare û Newroze ra pîya cenî û gencan reyna quwetê xo musna. Verba pêro neheqîyan meydanî bîyî pir. 7 serrî peyênî zaf giran raverdî. Destê înan ra çi yeno înan kerd. La vejîya werte ke şarê kurd bi zerrî û fikrê xo raya xo ser o. Pêro zorvajîya dewlete, pêro dezê ke înan antî reyna zî înan raya xo ra dûrî nêkerdo. Eke yew şarî xo nas kerd, kamîya xo zana bi nê zanayîşî raya xo kî zelal keno. Na raye de çend tengîye bianco kî ancîna raya xo ca nêverdano. Nê meydanan musna ke Rayberê nê şarî, Tekoşîna Azadîya ke yena ramitene û no şar pêro pîya senî yewbînî rê girêdaye yê. Na kome senî Rayber û tekoşîna xo rê wayîr vejîyena.

Pêro sûkan, dewan, qazayan, kuçeyan de hem coşê Newroze estbî, hem kî adirê xoverdayene, adirê azadîye ame wekerdene. Her cayê Kurdistan de kila nê adirî bîye berz. Tewr zêde çimê ma pêrûnan Vakurê Kurdistanî de bî. Adirê Newroze, şarî bi wekerdena adirê Newroze zaf çî vat. No adir qerarîya waştena azadîye bî. Merdim ganî rind biwano, nê meydanan ra kome se vate, kam rê kamcîn mesaj ame dayene.

Çiyo zaf muhîm ke gencî bî. Gencî bî nameyê omêd û riyê pîlan de huyayîşî. Demê xorayveriye ra heta nê hetî vajîme ke sifte virana ke gencî hendê meydanan de bî. Nika na raştiya piya ez hetê xo ra vana, sima pêro pîya wes û war bî, kamê ke meydananê Newroze de ca girewt, sima zerîya ma ke kerd germ.

Sima pêro wes û war bî…

Meral Ozel

Pîrê ma Sey Riza wexto ke berdo dare, vernîya înan de n minet kerdo ne kî ameyo çokan ser. Şarê kurd, domanan ra bigê heta cenîyan, gencan, kokiman pêrune eşkera meydanan de musna ke zulimkarî se kenê wa bikerê no şar tekoşîna azadîya xo ra nêtexelîyeno. Şarê kurd seba azadîya xo vernî de wayîrê kamcîn vinitişê bîyo, ewro kî bi berzkerdişê xoverdayîşê xo ya wayîrê eynî vinitişî yo. Înan vatêne sima ameyî çokan ser, hema ê bi xo ginayî war, ameyî çokan ser. Planêk kerd la tol vejîyaye.

Çina rê nîya yeno vatene, teyna serranê peyênan de kî mordem niyade ro rind vîneno. Herîşê dewlete ser kurdan de hem hetî eskerî, hem kî hetê psîkolojîkî ra yenê ramitene. Îktîdarê AKP dûste xoverdayena şarî de ge-gane planê neweyî kerdî dewre. Eskera ya kî ser guretena nê planan anê xebitnayene. Serva asîmîlasyon, serva qirkerdene, kok ra werte ra wedardayena şarê kurd îktîdar pêro ray û olaxan de vejîno werte. Tewr zêde cenî û gencî hedef girewtî. Ancîna Vakurî ra heta Rojawa û Başûrî seba vurnayena demografîye xebitîyenê. Kultirî heta ziwan pêro binê nê hêrîşan der ê. Seba nê polîtîkayan çe bi çe fetelîyenê, game bi game domanan, gencan, cenîyan pêro kome hedef gênê. Mekteban de, cayê karî de, teber de, nêweşxane de jû merdim kotî der o gurekarê lejê taybetî uca der ê.
Hem cenîyan, hem kî gencan ser o bi nê polîtîkayan zêde kay kerd. Hema se kenê wa bikerê, beno ke şarê kurd tenê dirbete girewte, la reyna zî no şar raya xo de, înan ke na raye kerda ra rêça înan de sono. 8ê Adare û Newroze ra pîya cenî û gencan reyna quwetê xo musna. Verba pêro neheqîyan meydanî bîyî pir. 7 serrî peyênî zaf giran raverdî. Destê înan ra çi yeno înan kerd. La vejîya werte ke şarê kurd bi zerrî û fikrê xo raya xo ser o. Pêro zorvajîya dewlete, pêro dezê ke înan antî reyna zî înan raya xo ra dûrî nêkerdo. Eke yew şarî xo nas kerd, kamîya xo zana bi nê zanayîşî raya xo kî zelal keno. Na raye de çend tengîye bianco kî ancîna raya xo ca nêverdano. Nê meydanan musna ke Rayberê nê şarî, Tekoşîna Azadîya ke yena ramitene û no şar pêro pîya senî yewbînî rê girêdaye yê. Na kome senî Rayber û tekoşîna xo rê wayîr vejîyena.

Pêro sûkan, dewan, qazayan, kuçeyan de hem coşê Newroze estbî, hem kî adirê xoverdayene, adirê azadîye ame wekerdene. Her cayê Kurdistan de kila nê adirî bîye berz. Tewr zêde çimê ma pêrûnan Vakurê Kurdistanî de bî. Adirê Newroze, şarî bi wekerdena adirê Newroze zaf çî vat. No adir qerarîya waştena azadîye bî. Merdim ganî rind biwano, nê meydanan ra kome se vate, kam rê kamcîn mesaj ame dayene.

Çiyo zaf muhîm ke gencî bî. Gencî bî nameyê omêd û riyê pîlan de huyayîşî. Demê xorayveriye ra heta nê hetî vajîme ke sifte virana ke gencî hendê meydanan de bî. Nika na raştiya piya ez hetê xo ra vana, sima pêro pîya wes û war bî, kamê ke meydananê Newroze de ca girewt, sima zerîya ma ke kerd germ.