22 Adar, Çarşem - 2023
No menu items!
More

  Rojeva Tirkîya sero çend qalî

  Murat Kan

  Rojeva welat pir hest a. Yew heti ra operasyonî estê, yew hetî ra zî grevê vêşanîye yê zîndanan dewam keno. Ti destê xo berzî kam hete barê çizî yena. Na mesele epeyê yew wexto rojeva ma meşxul kena. Cuye de tehm nêmendo. Roj nêwîyarena ke yew meseleya newa vecîyena. Hem psîkolojîyê komelî hem zî psîkolojîyê şexsan herimîyayo. Hindayê merdimî xelisîyayîşê xo, xo kiştiş de vînenê. Ma senî hewa ameye na dahkara. Kam ma erdî na darax. Komel de ma kamî ra bipersî şêno na babet de çend qalan vajo. Ez bawer kena ke embazê ke no nuşte wanenê ê zî na babete de eşkenê çend risteyan bîyarî têhet, çend rîpel nuşte binusê. Hema oncîna ez wazena na dahkara da çend qala vaja.

  Mesela tûk û tena meselaya qatê (çin) serdestî ya Tirkîya nîya. Ma na dahkara da barê hêzanê modernîteya kapîtalîst fehm nêke se ma kewenê yew xeletîyêka pîle. Nê sebebî ra ganî ma rewşa welatî de rolê serdestanê Tirkîya, barê hêzanê modernîteya kapîtalîst bizanê.

  Operasyonê ke welatê ma de benê ra merdim fahm keno ke krîzê modernîteya kapîtalîstî ra dûrî nîyo. Çunke nê hêzî yew krîzê pîlî ra vîrenê. No krîz tûk û tena hêtê lejkerî yan zî debar de nîyo. Nê warî ra teber hetê komel, hetê sîyaset, hetê ciwîyayîş, hetê çand (kultur-ramitiş) de zî ma nê krîzî ra parçeyan vînenê. Ona ke kesayetîya nê hêzan bedilîyaya. Oyo ke bînek sîyaset ra fehm keno, nuqtaya xo ra ewnîyeno. Ma na dahkara da vajê se kesayetîya kolonyalîstan bedilîyaya zaf zî xelet nêbena. Hetê bînî ra pergalê kolonyalîstan hîna xorîn bîyo. Peroyê dinya kewta destê nê hêzan. Nê hêzî kenê ke no krîz şaranê dinya ser o bêro çareserkerdiş. Hema no krîz hinday krîzêk awankerdeyo hêzê kapîtalîzmî nêeşkenê dey rê çare bivînê. Na semed ra ge-ge kewenê, ge-ge zî gale kenê şaran sero. Derd û amancê înan dewamkerdişê pergalî yo.

  Semedê armancê xo çi înan dest ra yeno texsîr nêkenê. Qîrkerdiş, kiştiş, kolonyalîstî bîyê karê înan ê verênî. Çunke pergal ameyoxê xo ewte de vîneno. Çiqas şer, hêndayê kolonyalîstî, no bîyo felsefeyê înan. Semedê amancê xo komel lete lete kerdo. Hema zî nêeşkayê ercanê komelî çin bikerê. Komel semedê nê ercanê xo hema zî payrayo. Xo ver dano.


  Hêzê kapîtalîstî xoverdayîşê komelî qabul nêkenê. Na semed ra yew hetî ra galê kenê komel ser o, yew hetî ra zî fenanê neweyan gêrenê. Çinara? Çunke nê hêzî zanê ke na mesela êdî bi metodanê verênan nîna çareserkerdene. Sere de DYA û hêzê Ewropayî na dahkare de seyyewbînan fikirîyenê. Derdê înan rîyê modernîtaya kapîtalîst cîla (sîqal) bikerê. Na semed ra hema zî paşt danê Tirkîya. Ê zî zanê ke meseleya na cografyaye de berpirsîyar Tirkîya ya. Tirkîya wazena ke Kurdan qetil bikera û bikişa. Nê hêzî zî amancê Tirkîya zanê. Oncina çinara paşt danê na degulê Tirkîya. Çunke çixarê nê hêzan no gure de esto. Herkes zano ke no îqtîdar Kurdan rê dişmenî keno. Wextê xo de Trump zî wina vatêne. Ewro Biden zî vano.

  Herkes derheqê Erdoganî de zî qalan keno, derheqê Tirkîya de zî qalan keno. Hema hetê îcraatî de çewêk (kesêk) destê xo nêleqneno. Herkes zano ke waxtê berjewendîyê nê hêzan bêro pîyê xo dahî nêşinasnenê. Na semed ra ê zî zanê ke no îqtîdar serê înan rê zî bela yo. Hema karê înan nê îqtîdarî reyde nêqedîyayo. Îqtîdar, heta ke karê nê hêzan rê bibo, înan reyde berjewendîyê xo şixulneno. No îqtîdar zî karê nê hêzan vîneno. Zano ke heta ke berjewendî vajene, sewbina yew dahkara nêano rojeva serdestan. Na semed ra no îqtîdar zere de û teber de zî zaf zeîf kewto. Hema oncîna paşt danê bide. No îqtîdar zî tay wete de paşt dano nê hêzan. Heta înan dest ra bêro na paşt zî dewam kena. Na semed se kerd; sere de çend gamê polîtîkî eştî yan zî xo bi nê hewayî nawit nê hêzan. Zanayêne ke hêzê modernîteya kapîtalîstî ci zaf rexne kenê.

  Nê halê winasî zî qabul nêkene. Hema teda hetê nê hêzî yo. Sistbîyayîşê Tirkîya ameyêne karê DYA û Ewropa zî. Çinara? Çunke nê hêzî zanayêne ke Tirkîya na rewşe de zaf aver nêşona. Tirkîya ke binêk sistbîye, nê hêzî reyna polîtîkaya xo ya wertakî vernayene. Na semed ra hêzê ke ge-ge hetê demokrasî û azadî ra polîtîkaya Tirkîya rexne kenê, oncîna paştî danê kiştişê Kurdan. No dem de meseleya verênemeseleya Kurdan a. Hema no îqtîdar çareserkerdişê na meselaye ra zaf dûrî yo. Îqtîdar dewamkerdişê îqtîdarîya xo hina zaf qîrkerdiş, hina zaf kiştişê Kurdan de vîneno. Na semed ra zere de û teber de operasyonan keno. Yew hetî ra keno ke qîrkerdişê Kurdan û operasyonan sero rayanê xo vêş bikero. Zano ke no hewa nêeşkeno zêde dewam bikero. Hetêk ra operasyonan keno ke Başurê Kurdistan bigêro binê kontrolê xo û yew hetî ra zî destkewteyanê Kurdan apey bigêro. Na dahkara piyabestiya operasyon ke teber de verba gerîla bena serkewtiş ayayo.

  Hema heta ewro nêeşkayê na dahkara sere berê. Na nuqta zaf avzel û girîng a. Nê operasyonî heta ke nêşerê sere no îqtîdar zî zere û teber de vateyanê xo nêeşkeno bero sere. Hema yew waxto zafê mûhim ra ma vîyarenê. Heta rayber xover bido Kurdî hetê asayîşî ra rehet ê, hema ganî ma na proses rind temaşe bikerê û yew hetî ra hetê netewî ra çi keweno ma ser ma bîyarê ca. Ma na vîr de nêbî se ganî ma bîzanê ke peynîya nê operasyonan modêlê Srî Lanka yo.

  Rojeva Tirkîya sero çend qalî

  Murat Kan

  Rojeva welat pir hest a. Yew heti ra operasyonî estê, yew hetî ra zî grevê vêşanîye yê zîndanan dewam keno. Ti destê xo berzî kam hete barê çizî yena. Na mesele epeyê yew wexto rojeva ma meşxul kena. Cuye de tehm nêmendo. Roj nêwîyarena ke yew meseleya newa vecîyena. Hem psîkolojîyê komelî hem zî psîkolojîyê şexsan herimîyayo. Hindayê merdimî xelisîyayîşê xo, xo kiştiş de vînenê. Ma senî hewa ameye na dahkara. Kam ma erdî na darax. Komel de ma kamî ra bipersî şêno na babet de çend qalan vajo. Ez bawer kena ke embazê ke no nuşte wanenê ê zî na babete de eşkenê çend risteyan bîyarî têhet, çend rîpel nuşte binusê. Hema oncîna ez wazena na dahkara da çend qala vaja.

  Mesela tûk û tena meselaya qatê (çin) serdestî ya Tirkîya nîya. Ma na dahkara da barê hêzanê modernîteya kapîtalîst fehm nêke se ma kewenê yew xeletîyêka pîle. Nê sebebî ra ganî ma rewşa welatî de rolê serdestanê Tirkîya, barê hêzanê modernîteya kapîtalîst bizanê.

  Operasyonê ke welatê ma de benê ra merdim fahm keno ke krîzê modernîteya kapîtalîstî ra dûrî nîyo. Çunke nê hêzî yew krîzê pîlî ra vîrenê. No krîz tûk û tena hêtê lejkerî yan zî debar de nîyo. Nê warî ra teber hetê komel, hetê sîyaset, hetê ciwîyayîş, hetê çand (kultur-ramitiş) de zî ma nê krîzî ra parçeyan vînenê. Ona ke kesayetîya nê hêzan bedilîyaya. Oyo ke bînek sîyaset ra fehm keno, nuqtaya xo ra ewnîyeno. Ma na dahkara da vajê se kesayetîya kolonyalîstan bedilîyaya zaf zî xelet nêbena. Hetê bînî ra pergalê kolonyalîstan hîna xorîn bîyo. Peroyê dinya kewta destê nê hêzan. Nê hêzî kenê ke no krîz şaranê dinya ser o bêro çareserkerdiş. Hema no krîz hinday krîzêk awankerdeyo hêzê kapîtalîzmî nêeşkenê dey rê çare bivînê. Na semed ra ge-ge kewenê, ge-ge zî gale kenê şaran sero. Derd û amancê înan dewamkerdişê pergalî yo.

  Semedê armancê xo çi înan dest ra yeno texsîr nêkenê. Qîrkerdiş, kiştiş, kolonyalîstî bîyê karê înan ê verênî. Çunke pergal ameyoxê xo ewte de vîneno. Çiqas şer, hêndayê kolonyalîstî, no bîyo felsefeyê înan. Semedê amancê xo komel lete lete kerdo. Hema zî nêeşkayê ercanê komelî çin bikerê. Komel semedê nê ercanê xo hema zî payrayo. Xo ver dano.


  Hêzê kapîtalîstî xoverdayîşê komelî qabul nêkenê. Na semed ra yew hetî ra galê kenê komel ser o, yew hetî ra zî fenanê neweyan gêrenê. Çinara? Çunke nê hêzî zanê ke na mesela êdî bi metodanê verênan nîna çareserkerdene. Sere de DYA û hêzê Ewropayî na dahkare de seyyewbînan fikirîyenê. Derdê înan rîyê modernîtaya kapîtalîst cîla (sîqal) bikerê. Na semed ra hema zî paşt danê Tirkîya. Ê zî zanê ke meseleya na cografyaye de berpirsîyar Tirkîya ya. Tirkîya wazena ke Kurdan qetil bikera û bikişa. Nê hêzî zî amancê Tirkîya zanê. Oncina çinara paşt danê na degulê Tirkîya. Çunke çixarê nê hêzan no gure de esto. Herkes zano ke no îqtîdar Kurdan rê dişmenî keno. Wextê xo de Trump zî wina vatêne. Ewro Biden zî vano.

  Herkes derheqê Erdoganî de zî qalan keno, derheqê Tirkîya de zî qalan keno. Hema hetê îcraatî de çewêk (kesêk) destê xo nêleqneno. Herkes zano ke waxtê berjewendîyê nê hêzan bêro pîyê xo dahî nêşinasnenê. Na semed ra ê zî zanê ke no îqtîdar serê înan rê zî bela yo. Hema karê înan nê îqtîdarî reyde nêqedîyayo. Îqtîdar, heta ke karê nê hêzan rê bibo, înan reyde berjewendîyê xo şixulneno. No îqtîdar zî karê nê hêzan vîneno. Zano ke heta ke berjewendî vajene, sewbina yew dahkara nêano rojeva serdestan. Na semed ra no îqtîdar zere de û teber de zî zaf zeîf kewto. Hema oncîna paşt danê bide. No îqtîdar zî tay wete de paşt dano nê hêzan. Heta înan dest ra bêro na paşt zî dewam kena. Na semed se kerd; sere de çend gamê polîtîkî eştî yan zî xo bi nê hewayî nawit nê hêzan. Zanayêne ke hêzê modernîteya kapîtalîstî ci zaf rexne kenê.

  Nê halê winasî zî qabul nêkene. Hema teda hetê nê hêzî yo. Sistbîyayîşê Tirkîya ameyêne karê DYA û Ewropa zî. Çinara? Çunke nê hêzî zanayêne ke Tirkîya na rewşe de zaf aver nêşona. Tirkîya ke binêk sistbîye, nê hêzî reyna polîtîkaya xo ya wertakî vernayene. Na semed ra hêzê ke ge-ge hetê demokrasî û azadî ra polîtîkaya Tirkîya rexne kenê, oncîna paştî danê kiştişê Kurdan. No dem de meseleya verênemeseleya Kurdan a. Hema no îqtîdar çareserkerdişê na meselaye ra zaf dûrî yo. Îqtîdar dewamkerdişê îqtîdarîya xo hina zaf qîrkerdiş, hina zaf kiştişê Kurdan de vîneno. Na semed ra zere de û teber de operasyonan keno. Yew hetî ra keno ke qîrkerdişê Kurdan û operasyonan sero rayanê xo vêş bikero. Zano ke no hewa nêeşkeno zêde dewam bikero. Hetêk ra operasyonan keno ke Başurê Kurdistan bigêro binê kontrolê xo û yew hetî ra zî destkewteyanê Kurdan apey bigêro. Na dahkara piyabestiya operasyon ke teber de verba gerîla bena serkewtiş ayayo.

  Hema heta ewro nêeşkayê na dahkara sere berê. Na nuqta zaf avzel û girîng a. Nê operasyonî heta ke nêşerê sere no îqtîdar zî zere û teber de vateyanê xo nêeşkeno bero sere. Hema yew waxto zafê mûhim ra ma vîyarenê. Heta rayber xover bido Kurdî hetê asayîşî ra rehet ê, hema ganî ma na proses rind temaşe bikerê û yew hetî ra hetê netewî ra çi keweno ma ser ma bîyarê ca. Ma na vîr de nêbî se ganî ma bîzanê ke peynîya nê operasyonan modêlê Srî Lanka yo.