8 Haziran, Perşembe - 2023

Gösterilecek bir içerik yok

Heqîqet û ewlehî – II

Di eslê xo de encamê wirdî rayan merg o. Yanî kurdan ra vanê mergan ra merg biecebne. Kurdo ke ro heqîqetê xo û ro civata xo îxanet bikero belkî bişiko çend rojanê bêrûmetan emrê xo derg bikero. La do ê çend rojanê bêrûmetan de her roje des reyan di bêrûmetî de bimro û di peynîye de fina Enkîduyî di bêrûmetî de şêro. Raya bîne xoverdayîş o. Di her şert û mercan de qabê rûmetê xo û yê civata xo, qabê verdewamê estbîyayîşê xo yê civata xo, qabê pawitişê çand û ziwanê xo xoverdayîş o. Heke merg biboyke di encamê xoverdayîşî de mergê ko birûmet o fina Hûmbabayî yo. Nika bi se hezaran kes na raye ser o xover dano.

Kurdan her tim xo rê raya diyine, xeta xoverdêrîya Hûmbabayî esas girewta. Di oxirê pawitişê heqîqetê xo de, di oxirê pawitişê civat û rûmetê civata xo de, di oxirê pawitişê çanda neolîtîke de ser xeta azadî xoverdayîş û mergo birûmet xo rê esas girewto. Loma kesayetê fina Enkîdu, Harpagos û şopdaranê înanê ke îxanet ro heqîqetê xo kerdo her tim hetê civata kurde ra ameyî lanetkerdiş. Kesayetê (şexsîyet) fina Hûmbaba, Kawa yo Asinkar û şopdaranê înanê ke qabê pawitişê heqîqetê xo û rûmetê civata xo heta peynî xover dayo û bi rûmetê xo merdê fina lêhengê xo vînena, fina rayberanê xo vînena, bi rêzdarî vîr arena û înan fîraz kena.

Bêguman yê ke çanda xoverdayîşî awan kerdê, wayîrê hişmendîya neolîtîke ya azade bîyî. Her reyan di qada şerî de çanda qirkere serkewtê, la di warê hişmendîye de çi reyan sernêkewtê. Rayberanê çanda qirkere zanê ke heta ke na hişmendîya neolîtîke ya azade çinê nêbo, do her tim xoverdayîş verdewam bikero. Loma înan waşt bi destê qiral-homayanê xo heme nirx û rûmetê ke merdimî kenê merdim û hişmendîya azade virazenê û pawenê, destê merdimî ra bigêrê û çinê bikerê. Merdimî bêheş û bêmêjî bikerê. Nê qiral-homayan di hêrişanê xo yê bêrûmetkerdişê merdimî de sînor nas nêkerd. Herî peynî de bi destê Qiral-Homa Zeusî merdim kerd fina qutîya “Pandora” ya ke heme çîyanê nebaşan û xirabîyan di rihê ey de ca gênê.  Çanda qirkere û qiralanê înan ê zaliman cuyayîşo ke layiqê merdimî vînenê no cuyayîşo bêrûmet o. Prometheus nê bêrûmetkerdişê merdimî qebul nêkeno û hemverê Qiral-Homa Zeusî sere wedarneno û bi xezebê Qiral-Homa Zeusî  ra rîbirî maneno. Zeus Prometheusî bi zincîran zinaran ra girêdano. La Prometheus heqîqetê xo ra fek vera nêdano, xover dano.

Şopdarê Gilgamêş, Marduk û Zeusan qiral-homayê serdeme di şerê yewin û diyinê cîhanî de cîhan ro merdimî kerd dojeh. Fina ke heyfê (tol) xo yê hezar serran bigêrê, welatê kurdan Kurdistan kerd çar parçeyî, civata kurde eşte çarmix û pawê mergî bîyî. Badê desan serî civata kurde henî kewtbî sekeratê mergî. Çanda qirkere ya ke civata kurde eştbî çarmix, waşt bi zerreweşî mergê civata kurde bivîna û serkewtişê xo cîhanî rê îlan bikera. Tam di wexto ke çanda qirkere qabê îlankerdişê serkewtişê xo hedrekarîye kerde, Prometheusê hemdemî vat ez destûr nêdana bêrûmetî û zilimkarîya şima serbikewê û ey hemverê înan sere wedarit. Qabê pawitişê civata xo, xo kerd mertal. Têna bi mertalî bes nêkerd. Di mitê olî de senîn homa bi pufê xo rih dano merdimî, ey zî bi vîr û zanyarîya xo rih da civata xo ya ver sekeratî de û civata xo werezna ser lingan.  Nexşeraya azadî, vîr û zanayîşê xo yê ke eşkenê her merdimî bikerê, Prometheusî dayî destê civata xo.

Bêguman Prometheusê hemdemî zanê ê do bi xezebê qiral-homayanê serdeme ra rîbirî bimanê û di girawan de bi zinaran a bêrê zincîrkerdiş. La jan û êşê bêvengmendişê vera hovîtî û zalimîya înan, jan û êşê xezebê înan girantir bê. Eşka jan û êşê zaliman ver tehemul bikero, la nêeşka jan û êşê bêvengîya vera zilmê zaliman tehemul bikero.

Qiral-homayanê serdeme Prometheuso hemdem girewt û di girawa Îmrali de zincîr kerd. La hişmendîya ke ey radestê civata xo kerda şewqê xo ra , qewetê xo ra, heqîqetê xo ra qet çîyêk kêm nêkerd, roje bi roje zêde kerd. Ewro nê tenê mîyanê civata kurde de, di mîyanê heme civatanê Rojhelatê Mîyanênî de û di heme cîhan de bi sehezaran şopdar û namzetê Prometheusê hemdemî estê û roje bi roje hûmara înan zêde bena. Eno ke yeno manaya girdbîyayîşê ters û xofê zerrîya qiral-homayanê serdeme.

Civata kurde bi vîr û felsefeya Prometheusê hemdemî kefenê xo dirna, sekeratî ra vejîyaye û nika çar mixî yê ke dîyabî bedenê ci ro yew bi yew vejena. Bi bawerî û biryardarîyêka girde ser xeta pawitoxîya nirx û rûmetê merdimayî roje bi roje ver bi serkewtişîye, ver bi azadîye meşyena. Zanyarî û nexşeraya azadî ya ke Prometheusê înan radestê înan kerda, ê zî radestê heme civakan û radestê merdimayî kenê.

 

Heqîqet û ewlehî – II

Di eslê xo de encamê wirdî rayan merg o. Yanî kurdan ra vanê mergan ra merg biecebne. Kurdo ke ro heqîqetê xo û ro civata xo îxanet bikero belkî bişiko çend rojanê bêrûmetan emrê xo derg bikero. La do ê çend rojanê bêrûmetan de her roje des reyan di bêrûmetî de bimro û di peynîye de fina Enkîduyî di bêrûmetî de şêro. Raya bîne xoverdayîş o. Di her şert û mercan de qabê rûmetê xo û yê civata xo, qabê verdewamê estbîyayîşê xo yê civata xo, qabê pawitişê çand û ziwanê xo xoverdayîş o. Heke merg biboyke di encamê xoverdayîşî de mergê ko birûmet o fina Hûmbabayî yo. Nika bi se hezaran kes na raye ser o xover dano.

Kurdan her tim xo rê raya diyine, xeta xoverdêrîya Hûmbabayî esas girewta. Di oxirê pawitişê heqîqetê xo de, di oxirê pawitişê civat û rûmetê civata xo de, di oxirê pawitişê çanda neolîtîke de ser xeta azadî xoverdayîş û mergo birûmet xo rê esas girewto. Loma kesayetê fina Enkîdu, Harpagos û şopdaranê înanê ke îxanet ro heqîqetê xo kerdo her tim hetê civata kurde ra ameyî lanetkerdiş. Kesayetê (şexsîyet) fina Hûmbaba, Kawa yo Asinkar û şopdaranê înanê ke qabê pawitişê heqîqetê xo û rûmetê civata xo heta peynî xover dayo û bi rûmetê xo merdê fina lêhengê xo vînena, fina rayberanê xo vînena, bi rêzdarî vîr arena û înan fîraz kena.

Bêguman yê ke çanda xoverdayîşî awan kerdê, wayîrê hişmendîya neolîtîke ya azade bîyî. Her reyan di qada şerî de çanda qirkere serkewtê, la di warê hişmendîye de çi reyan sernêkewtê. Rayberanê çanda qirkere zanê ke heta ke na hişmendîya neolîtîke ya azade çinê nêbo, do her tim xoverdayîş verdewam bikero. Loma înan waşt bi destê qiral-homayanê xo heme nirx û rûmetê ke merdimî kenê merdim û hişmendîya azade virazenê û pawenê, destê merdimî ra bigêrê û çinê bikerê. Merdimî bêheş û bêmêjî bikerê. Nê qiral-homayan di hêrişanê xo yê bêrûmetkerdişê merdimî de sînor nas nêkerd. Herî peynî de bi destê Qiral-Homa Zeusî merdim kerd fina qutîya “Pandora” ya ke heme çîyanê nebaşan û xirabîyan di rihê ey de ca gênê.  Çanda qirkere û qiralanê înan ê zaliman cuyayîşo ke layiqê merdimî vînenê no cuyayîşo bêrûmet o. Prometheus nê bêrûmetkerdişê merdimî qebul nêkeno û hemverê Qiral-Homa Zeusî sere wedarneno û bi xezebê Qiral-Homa Zeusî  ra rîbirî maneno. Zeus Prometheusî bi zincîran zinaran ra girêdano. La Prometheus heqîqetê xo ra fek vera nêdano, xover dano.

Şopdarê Gilgamêş, Marduk û Zeusan qiral-homayê serdeme di şerê yewin û diyinê cîhanî de cîhan ro merdimî kerd dojeh. Fina ke heyfê (tol) xo yê hezar serran bigêrê, welatê kurdan Kurdistan kerd çar parçeyî, civata kurde eşte çarmix û pawê mergî bîyî. Badê desan serî civata kurde henî kewtbî sekeratê mergî. Çanda qirkere ya ke civata kurde eştbî çarmix, waşt bi zerreweşî mergê civata kurde bivîna û serkewtişê xo cîhanî rê îlan bikera. Tam di wexto ke çanda qirkere qabê îlankerdişê serkewtişê xo hedrekarîye kerde, Prometheusê hemdemî vat ez destûr nêdana bêrûmetî û zilimkarîya şima serbikewê û ey hemverê înan sere wedarit. Qabê pawitişê civata xo, xo kerd mertal. Têna bi mertalî bes nêkerd. Di mitê olî de senîn homa bi pufê xo rih dano merdimî, ey zî bi vîr û zanyarîya xo rih da civata xo ya ver sekeratî de û civata xo werezna ser lingan.  Nexşeraya azadî, vîr û zanayîşê xo yê ke eşkenê her merdimî bikerê, Prometheusî dayî destê civata xo.

Bêguman Prometheusê hemdemî zanê ê do bi xezebê qiral-homayanê serdeme ra rîbirî bimanê û di girawan de bi zinaran a bêrê zincîrkerdiş. La jan û êşê bêvengmendişê vera hovîtî û zalimîya înan, jan û êşê xezebê înan girantir bê. Eşka jan û êşê zaliman ver tehemul bikero, la nêeşka jan û êşê bêvengîya vera zilmê zaliman tehemul bikero.

Qiral-homayanê serdeme Prometheuso hemdem girewt û di girawa Îmrali de zincîr kerd. La hişmendîya ke ey radestê civata xo kerda şewqê xo ra , qewetê xo ra, heqîqetê xo ra qet çîyêk kêm nêkerd, roje bi roje zêde kerd. Ewro nê tenê mîyanê civata kurde de, di mîyanê heme civatanê Rojhelatê Mîyanênî de û di heme cîhan de bi sehezaran şopdar û namzetê Prometheusê hemdemî estê û roje bi roje hûmara înan zêde bena. Eno ke yeno manaya girdbîyayîşê ters û xofê zerrîya qiral-homayanê serdeme.

Civata kurde bi vîr û felsefeya Prometheusê hemdemî kefenê xo dirna, sekeratî ra vejîyaye û nika çar mixî yê ke dîyabî bedenê ci ro yew bi yew vejena. Bi bawerî û biryardarîyêka girde ser xeta pawitoxîya nirx û rûmetê merdimayî roje bi roje ver bi serkewtişîye, ver bi azadîye meşyena. Zanyarî û nexşeraya azadî ya ke Prometheusê înan radestê înan kerda, ê zî radestê heme civakan û radestê merdimayî kenê.