28 Mart, Salı - 2023

Xizîna

Cemîl Oguz
Cemîl Oguz
Cemîl Oguz serra 1975î de dewa Zengê ya qezaya Lice ya Amedî de ame dinya. Mîyanê 1998-2003an de rojnameyê Azadîya Welatî de karê rojnamegerîye, edîtorîye û redaktorîye kerd. Heta nika zaf kovar, rojname û malperan de nuşteyê ci vecîyayî. Azadîya Welat, ANF, Tîroj û Dîwar de kar kerd. 21ê nîsana 2005î ra nat edîtorîya diyarname.com keno. Roja ke rojnameyê Xwebûnî dest pê weşaneyî kerd ra nat quncik nuseno. Xeylê kitabî nuştî û belgefîlmî amade kerdî.

Miyanê hîkayeyanê Rojhilatê Miyanînî de zehf hîkayey serê xizînan de estê. Xizînaya pirê zêr û zîvî. Xizînaya mal û milkî.

Va, xezûrî veyn da bûkey xwu, a da dimay xwu û şî miyanê xizînay keyî. Te ra persa, “Bûkê, bawne ene xizînay ma wa. Bawne tiya dina homay zêr û zîvî estê. Ma borin, xerc bikerin, bi serê xwu de bikerin go qe biqediyê?”

Xizînay keyan, xizînay welatan… Her kes û her welat qeybî rocanê xiraban xizînanê xwu pirê gêno. Xizînay helbet çîkew baş ê, la wexto heqê to xizîna de bibo û heqê to nêdê go seyîn bo?

Tirkiya de muxalefet vano “Hikumetî xizînay Tirkiya xerc kerda û kerda venge.” Partî tirkan serê ene joy de danê pêro. La her ke mesela yena serê kurdan,  rewş bedelêno. Xizîna zî qarşî kurdan şixulnenê.

Tirkiya de partiyê siyasî yê ke bendê weçînayişî derbas bikerê, xizîna ra her sere pere gênê. HDP ke yew partîyêka kurdan a zî her sere xizîna ra pere gêna. La emsar mehkema bloke da serê perey ke HDP’î gere xizîna ra bigirotê ne.

Kînga? Di aşmî verî. Roca 5ê çeleyê 2023î de mehkema perey HDP’î bloke kerdî.

HDP’î se kerd? Îtîraz kerd. Feyde da? Nê.

Baş o, çirê bloke kerd? Yew nêzano.

HDP hamew girotişî? Nê.

HDP’î zey partî ceza werda? Nê.

A çaxî ma reynan pers bikerin? Çirê bloke da ser? Yew nêzano.

Û roja 9ê adara 2023yî ya. Heman mehkema eno bloke betal kerd. Çi bedeliya, çirê betal kerd? Yew nêzano.

Helbet blokey perey xizînay qeybî HDP’î biryarêke adil nêbî. Biryarêke teberê edaletî de bî.

Perey xizîna heqê HDP’î bî, heqê kurdan bî. Heqê înan, zey şitê dadê înan helal o. Bê ke edalet, heq û hiqûq bibo, dest na ro serê heqê înan o helal.

Nawey ma persê xwu ana bikerê: Ti heqê yewî borê, ew yew, wexto quwet biko dest go heqê xwu to ra nêgîro? Go hesab nêperso? Helbet go biperso. Ti bêedaletî bikerê û la ti ê bînan ra edalet biwazê beno? Nêbeno helbet.

Û enka weçinayiş meselawa sereke ay Tirkiye wa. Mesela go weçînayiş de hezkerdoxê HDP’î nêfikiriyê, “Hema vizêrî to dest da serê peranê ma ê xizîna, ti enka ma ra reyan wazenê?”. Helbet go bifikirê. Helbet go gorey ene yewî ra hereket bikerê.

Weko bîn? Ez çi zana… La çi yo ke ez zana, kurdî go wayîr ro xizînay xwu veciyê… Weko bîn? Dinya wa, geyrena dewrê xwu de û ma zî miyanê xwu de çarnena…

Xizîna

Cemîl Oguz
Cemîl Oguz
Cemîl Oguz serra 1975î de dewa Zengê ya qezaya Lice ya Amedî de ame dinya. Mîyanê 1998-2003an de rojnameyê Azadîya Welatî de karê rojnamegerîye, edîtorîye û redaktorîye kerd. Heta nika zaf kovar, rojname û malperan de nuşteyê ci vecîyayî. Azadîya Welat, ANF, Tîroj û Dîwar de kar kerd. 21ê nîsana 2005î ra nat edîtorîya diyarname.com keno. Roja ke rojnameyê Xwebûnî dest pê weşaneyî kerd ra nat quncik nuseno. Xeylê kitabî nuştî û belgefîlmî amade kerdî.

Miyanê hîkayeyanê Rojhilatê Miyanînî de zehf hîkayey serê xizînan de estê. Xizînaya pirê zêr û zîvî. Xizînaya mal û milkî.

Va, xezûrî veyn da bûkey xwu, a da dimay xwu û şî miyanê xizînay keyî. Te ra persa, “Bûkê, bawne ene xizînay ma wa. Bawne tiya dina homay zêr û zîvî estê. Ma borin, xerc bikerin, bi serê xwu de bikerin go qe biqediyê?”

Xizînay keyan, xizînay welatan… Her kes û her welat qeybî rocanê xiraban xizînanê xwu pirê gêno. Xizînay helbet çîkew baş ê, la wexto heqê to xizîna de bibo û heqê to nêdê go seyîn bo?

Tirkiya de muxalefet vano “Hikumetî xizînay Tirkiya xerc kerda û kerda venge.” Partî tirkan serê ene joy de danê pêro. La her ke mesela yena serê kurdan,  rewş bedelêno. Xizîna zî qarşî kurdan şixulnenê.

Tirkiya de partiyê siyasî yê ke bendê weçînayişî derbas bikerê, xizîna ra her sere pere gênê. HDP ke yew partîyêka kurdan a zî her sere xizîna ra pere gêna. La emsar mehkema bloke da serê perey ke HDP’î gere xizîna ra bigirotê ne.

Kînga? Di aşmî verî. Roca 5ê çeleyê 2023î de mehkema perey HDP’î bloke kerdî.

HDP’î se kerd? Îtîraz kerd. Feyde da? Nê.

Baş o, çirê bloke kerd? Yew nêzano.

HDP hamew girotişî? Nê.

HDP’î zey partî ceza werda? Nê.

A çaxî ma reynan pers bikerin? Çirê bloke da ser? Yew nêzano.

Û roja 9ê adara 2023yî ya. Heman mehkema eno bloke betal kerd. Çi bedeliya, çirê betal kerd? Yew nêzano.

Helbet blokey perey xizînay qeybî HDP’î biryarêke adil nêbî. Biryarêke teberê edaletî de bî.

Perey xizîna heqê HDP’î bî, heqê kurdan bî. Heqê înan, zey şitê dadê înan helal o. Bê ke edalet, heq û hiqûq bibo, dest na ro serê heqê înan o helal.

Nawey ma persê xwu ana bikerê: Ti heqê yewî borê, ew yew, wexto quwet biko dest go heqê xwu to ra nêgîro? Go hesab nêperso? Helbet go biperso. Ti bêedaletî bikerê û la ti ê bînan ra edalet biwazê beno? Nêbeno helbet.

Û enka weçinayiş meselawa sereke ay Tirkiye wa. Mesela go weçînayiş de hezkerdoxê HDP’î nêfikiriyê, “Hema vizêrî to dest da serê peranê ma ê xizîna, ti enka ma ra reyan wazenê?”. Helbet go bifikirê. Helbet go gorey ene yewî ra hereket bikerê.

Weko bîn? Ez çi zana… La çi yo ke ez zana, kurdî go wayîr ro xizînay xwu veciyê… Weko bîn? Dinya wa, geyrena dewrê xwu de û ma zî miyanê xwu de çarnena…